Cemex.se

Arbeta med cement

Cement kan användas av allt från stora industrier till privatpersoner som gör mindre inredningsdetaljer.

Cemex Sverige

CEMEX Sverige marknadsför cement med hög kvalitet och låg miljöbelastning till den svenska marknaden. Leveranser till deras kunder sker genom helautomatiserade och strategiskt belägna terminaler.

 

CEMEX Sverige importerar deras cement från CEMEX OstZement GmbH – werk Rüdersdorf utanför Berlin. Deras terminaler är strategiskt placerade i Västerås, Surte, Landskrona, Oxelösund och Halmstad.

CEMEX är en effektiv leverantör genom att de kan ta till vara informations- och produktionsteknologier inom deras globala nätverk. De har tillgång till expertis inom logistik och produktion vilket stärker deras sätt att agera.

CEMEX arbetar efter certifierade kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001 respektive ISO 14001

Cemex koncernen

CEMEX är en ledande producent och marknadsförare av cement, fabriksbetong och andra byggnadsmaterial. Företaget har verksamheter som är spridda över fyra kontinenter.

CEMEX kombinerar en god kunskap om den lokala marknaden med ett globalt nätverk och avancerade IT system för att kunna förse marknaden med kvalitetsprodukter och förstklassig kundservice.      

De är en av världens mest effektiva cementproducenter. 

Cemex har uppnått denna konkurrensfördel genom att använda sofistikerade informations- och produktions- teknologier över hela deras globala nätverk.