Cemex.se

Arbeta med cement

Cement kan användas av allt från stora industrier till privatpersoner som gör mindre inredningsdetaljer.

CEMEX

Global leverantör av cement

CEMEX grundades 1906 genom öppnandet av Cementos Hidalgo fabriken i norra Mexico, den första moderna cementfabriken i Latin Amerika med roterugn.
Cementos Portland Monterrey, företagets hörnsten, startade verksamheten 1920 med 20 000 tons årlig produktions kapacitet.

Lokal tillväxt

Kraftig tillväxt under 60- och 70-talet betydde att CEMEX var Mexicos ledande cementproducent vid mitten av 80-talet. Under denna period fördubblade företaget sin exportvolym, noterades på börsen i Mexico och expanderade till centrala och södra Mexico.

Internationell tillväxt

CEMEX började omvandlas till en internationell cement producent 1985. För att öka konkurrensmöjligheterna på en ökande öppen marknad, förvärvade företaget strategiska cementverksamheter i Spanien, Venezuela, USA, Panama och Dominikanska Republiken.

Global utveckling

Från 1986 och fram till nu, har CEMEX fortsatt sin globala utveckling i marknader med möjlighet till långsiktig tillväxt. Företaget är nu ledande inom byggmaterialindustrin samt världens största fabriksbetongtillverkare med verksamheter i Nord-, Central- och Syd- Amerika, Europa, Västindien, Asien och Afrika.

Utveckling i Sverige

Företaget startade 1991 av fyra aktörer med en importterminal i Åhus under namnet Svensk Cementimport.

  • 1993 övertog Embra AS i Norge hela ägandet.
  • 1994 öppnades ytterligare en importterminal i Halmstad.
  • 1997 byggdes en ny importterminal i Västerås.
  • 1998 byggdes en ny importterminal i Surte som ersatte Halmstad.
  • 1999 övertog RMC Group vår tidigare norska ägare.
  • 2000 byggdes en ny importterminal i Landskrona som ersatte Åhus.
  • 2005 blev RMC uppköpt av CEMEX vilket innebär att vi nu ingår i ett av världens största byggmaterialföretag med tillgång till den globala kunskapen inom cementområdet.
  • 2007 byter Embra AB namn till CEMEX AB.
  • 2013 ny importterminal i Halmstad. Lansering av Rapid och Infra cement på den svenska marknaden.